بررسی موانع و مشکلات شرکت گلبرق ارومیه در هفدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی

هفدهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی با هدف بحث و بررسی درخصوص حل مشکلات شرکت گلبرق ارومیه، با حضور معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی، داود غفارپور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، ضمن اشاره به لزوم تعامل و همکاری  با سرمایه‌گذاران طرح در فضای موجود و درجهت چارچوب سیستمی گفت: از سرمایه‌گذاران انتظار داریم درصورت بروز هرگونه مانع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مشکلاتشان را به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان که‌بعنوان نماینده سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران  در استان که با سعی و کوشش و با انگیزه تمام در راستای ارائه خدمات به سرمایه گذاران فعالیت می‌کند انعکاس دهند.

غفارپور با ارائه توضیحاتی در خصوص انتظارات و مطالبات شرکت گلبرق ارومیه افزود: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در جهت رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، این نوید را می‌دهد که با انعکاس مشکلاتشان و با حسن‌نظر مقام‌عالی استان و معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری موانع سرمایه‌گذاران قابل حل می‌باشد.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، باتأکید بر نگاه ویژه به امنیت به‌عنوان یک اصل گفت: در حوزه مدیریتی رعایت ترتیبات امنیتی و بهداشتی با تأیید شرکت مادرتخصصی و با حضور مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان باید مدنظر سرمایه‌گذار قرارگیرد.

رضا حسینی معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری، با اشاره به، تبیین روش و رفتارحاکمیت با سرمایه‌گذاران، نحوه رعایت پروتکل وزارت نیرو و همچنین رعایت قوانین و مقررات و نظام‌نامه در راستای حل مشکلات شرکت گلبرق ارومیه، گفت: با بررسی تعهدات سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، موارد تخصصی نیروگاه تولید برق شرکت گلبرق ارومیه و مراحل تولید، مشکلات شرکت مزبور حل و فصل می‌شود.

حسینی با بیان اینکه، حقوق سرمایه گذار باید حفظ شود، گفت: هرگونه رفتار سرمایه گذاران باید با اطلاع رسانی در این حوزه همراه باشد.

 و ی با عنوان اینکه سرمایه گذاران باید با شرکت تخصصی مادر همکاری لازم را داشته باشند، گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری آذربایجان‌غربی با تمام قدرت از سرمایه‌گذاران استقبال و حمایت خواهد کرد.